Proxi

Extremismo

Tendencia a adoptar actitudes o ideas extremas o exageradas, sobre todo en política.